logo
EN
VN

Học bổng Amcham 2012

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại thành phố Hà Nội (Amcham, Hanoi Chapter) tổ chức chương trình học bổng cho 5 trường đại học tại Hà Nội trong đó có Trường ĐH Hà Nội. Chương trình này dành cho sinh viên năm cuối có điểm trung bình của tất cả các năm học từ 7.0 trở lên.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết [tại đây].