logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Điểm khác biệt của các chuyên ngành do Trường Đại học Hà Nội đào tạo so với các trường khác?

Điểm khác biệt ở chỗ: các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học, Công nghệ thông tin của
Ttrường Đại học Hà Nội được đào tạo bằng tiếng Anh. 2,3 học kỳ đầu sinh viên sẽ được học tiếng Anh, tích luỹ kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. Sau khi đạt điều kiện về tiếng Anh theo quy định (IELTS đạt 6.0) sinh viên tiếp tục học về chuyên ngành. Như vậy, sinh viên chuyên ngành của Trường Đại học Hà Nội có được lợi thế lớn cả về chuyên môn và ngoại ngữ, nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra các em có thể học thêm 1 thời gian nữa để có thể nhận được 1 bằng tốt nghiệp đại học ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành khác.