logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Sinh viên theo học các ngành đào tạo bằng tiếng Anh có gặp khó khăn không? Thời gian đào tạo có hơn thời gian đào tạo các ngành khác không?

Mức độ khó dễ trong quá trình học tập tuỳ vào năng lực và nỗ lực của từng người. Tuy nhiên về cơ bản đầu vào của các em là khối D và khối A1, đảm bảo đã có kiến thức nền tảng về ngoại ngữ. Hơn nữa, các em có một khoảng thời gian là 2 đến 3 học kỳ đầu để trau dồi vốn tiếng Anh trước khi học chuyên ngành. Thời gian đào tạo đúng như các chuyên ngành khác theo quy định.