logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Chương trình đào tạo của Trường có gì mới để tạo thuận lợi cho sinh viên?

Cũng như các trường khác sinh viên của Trường Đại học Hà Nội có thể đăng ký học cùng lúc 2 chương trình sau khi học hết năm thứ nhất và có cơ hội nhận được hai bằng chính quy sau khi ra trường. Điểm khác biệt là cơ hội học ngoại ngữ và khả năng chuyển tiếp sang học ở nước ngoài ở Trường Đại học Hà Nội là rất lớn.