logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nhà trường có những chế độ chính sách gì hỗ trợ sinh viên?

Hiện tại nhà trường có 4 hạng mục cơ bản để hỗ trợ cho sinh viên:
- Miễn giảm học phí: Bắt đầu từ năm 2013, nhà trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí trực tiếp tại Trường cho đối tượng sinh viên theo quy định.
- Trợ cấp xã hội: Nhà trường giải quyết trợ cấp xã hội cho 04 đối tượng theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Vay vốn tín dụng: Nhà trường hỗ trợ sinh viên về mặt thủ tục để sinh viên có thể vay vốn, giải quyết phần nào khó khăn kinh tế cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Học bổng khuyến khích học tập: Nhà trường thường xuyên hỗ trợ và khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập thông qua các chương trình học bổng
Ngoài các hạng mục trên, Nhà trường còn kịp thời hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dưới nhiều hình thức. Nhà trường cũng thường xuyên liên hệ tạo điều kiện để các đơn vị ngoài Trường hỗ trợ học bổng cho sinh viên.