logo
EN
VN

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Thiết thực chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”. Đây là một hội thảo có ý nghĩa đặc biệt nhằm tổng kết, đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hà Nội.
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường đăng ký tham dự và viết bài tham gia Hội thảo.

Thông tin cụ thể xin vui lòng tải tại đây.

Ban Tổ chức Hội thảo mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học.

Trân trọng!

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trào