logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Các sự kiện thông tin khoa học diễn ra trong quý III, năm 2013

Để tổng kết công tác năm học 2011-2012 và xét thi đua khen thưởng các cá nhân và đơn vị trong toàn Trường, trong quý III năm 2013, Hội đồng khoa học Nhà trường đã thực hiện Quyết định số 884/QĐ-ĐHHN ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Nhà trường họp xét duyệt giờ NCKH năm học 2012-2013 và đã công nhận kết quả NCKH hoàn thành của các giáo viên trong toàn Trường theo đúng quy định hiện hành.

Nhằm nâng cao kỹ năng trích dẫn tài liệu cho giảng viên, sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học, đầu năm học 2013-2014 Thư viện Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ, giáo viên, sinh viên trong toàn Trường về kỹ năng trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động bằng phần mềm Endnote. Hội thảo tập huấn này giúp cho người dùng sử dụng tốt những tiện ích của phần mềm trong việc trích dẫn và tham khảo tài liệu từ mạng internet một cách nhanh chóng và an toàn, tiện lợi.