logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Xây dựng mô hình và chương trình tập huấn khai thác thiết bị dạy-học ngoại ngữ cho các cấp học tại Việt Nam” thuộc nhiệm vụ của Đề án

Thực hiện Công văn 139/CV-ĐANN về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc CTMTQG năm 2014, trong tháng 12, nhiệm vụ “Xây dựng mô hình và chương trình tập huấn khai thác thiết bị dạy-học ngoại ngữ cho các cấp học tại Việt Nam” đã được nghiệm thu thành công cấp cơ sở và cấp Bộ. Chương trình thuộc nhiệm vụ được giao của Đề án NNQG 2020 do TS Đặng Xuân Thu làm chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu là các giảng viên, nhà quản lý Trường Đại học Hà Nội thực hiện, gồm có: TS Nguyễn Thị Cúc Phương, ThS Lương Ngọc Minh, ThS Nguyễn Quang Vịnh, ThS Tăng Bá Hoàng và ThS Phạm Tiến Hùng. Mục tiêu của nhiệm vụ này là đưa ra mô hình và chương trình tập huấn sử dụng, khai thác trang-thiết bị dạy học cho giáo viên giảng dạy ngoại ngữ các cấp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học này.