logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

KHOA TIẾNG ANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: http://fb.com/hanuenglishdepartment
Tải tài liệu về: Tại đây

180319 Cau cong vang_02 180319 thap bigbang_01 180319 Nha hat opera_03

                       Cầu Cổng Vàng                                         Tháp Big Ben                             Nhà hát Opera Sydney    
                 
              Hoa Kỳ                                              Vương quốc Anh                                       Australia

1. Trình độ và hệ đào tạo
- Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh (định hướng: Biên phiên dịch; và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh).
- Các hệ đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Bằng đại học thứ 2, Học cùng lúc 2 chương trình.

2. Giảng viên
- Hơn 60 giảng viên cơ hữu, và gần 30 giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia nước ngoài.
- Đa số giảng viên có bằng thạc sĩ và tiến sĩ, được đào tạo ở các quốc gia nói tiếng Anh như Vương quốc Anh, Australia, Hoa Kỳ, New Zealand, v.v.

3. Sinh viên
- Hơn 1500 sinh viên chính quy.
- Nhiều sinh viên được giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Trường.
- Sinh viên tích cực tham gia nhiều dự án, cuộc thi tiếng Anh: ECHOES - Cuộc thi hùng biện tiếng Anh, The Reading Voice - Cuộc thi tìm kiếm giọng đọc tiếng Anh hay, EPP - Dự án tiếng Anh hướng nghiệp cho sinh viên, WE READ - Dự án Đọc mở rộng, Cuộc thi Dịch giỏi, Cuộc thi Nói giỏi, v.v.
- Sinh viên năng động, tự tổ chức các sự kiện truyền thống của Khoa: WE ARE FAMILY - Chào đón tân sinh viên, ENGLISH CULTURE MONTH - Tháng văn hóa các nước nói Tiếng Anh, CONGRADULATIONS - Prom chia tay sinh viên năm cuối. v.v.
- Sinh viên phát triển sở thích cá nhân với các CLB tiếng Anh (Voice of Hanu), CLB Âm nhạc (HANU Music Club), CLB Ghita (Hanu Guitar Club), CLB Nhiếp ảnh (Hanu Photography Club), tạp chí HanuTimes, CLB truyền thông của Khoa, v.v..
- Sinh viên nhiệt tình với các hoạt động tình nguyện: Chiến dịch mùa hè xanh, các hội nghị quan trọng như APEC, IPU, Asian Indoor Games, SEAGames, v.v.

4. Chương trình học tại nước ngoài
- Học bổng Erasmus+ của châu Âu: 1 học kỳ tại một ĐH của Italia hoặc của một nước trong khu vực cộng đồng chung Châu Âu.
- Chương trình trao đổi tự túc (1 học kỳ, hoặc 1 năm học), có hỗ trợ học phí, với các trường ĐH tại Italia.

5. Hoạt động hướng nghiệp và việc làm
- Nhiều hoạt động hướng nghiệp phong phú: tuần lễ hướng nghiệp, hội chợ việc làm, lớp tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng tìm kiếm việc làm; thực tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
- Vị trí việc làm: biên dịch, phiên dịch, giáo viên tiếng Anh, cán bộ hợp tác quốc tế, hướng dẫn viên du lịch, trợ lý dự án, phóng viên, biên tập viên báo chí, truyền hình, đài phát thanh. dạy ngoại ngữ, hợp tác quốc tế, du lịch, truyền thông, v.v.
- Nơi công tác: các Đại sứ quán và văn phòng đại diện nước ngoài; các doanh nghiệp cần sử dụng tiếng Anh; các cơ quan, tổ chức trong nước có bộ phận đối ngoại; các trường phổ thông và trường cao đẳng, đại học; báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình; các công ty dịch vụ du lịch và lữ hành, v.v.

6. Nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
- Định hướng Biên-Phiên dịch: 154 tín chỉ
- Định hướng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: 154 tín chỉ

Khối kiến thức đại cương: 43 tín chỉ (TC)
Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.
 
Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới.

 
Khối kiến thức ngành: 65 tín chỉ (TC)
Bắt buộc: 59 TC
- Thực hành tiếng từ trình độ A2 đến C1: 40 TC
- Ngữ âm – Âm vị học: 3 TC
- Từ vựng học: 3 TC
- Ngữ pháp tiếng Anh: 6 TC
- Đất nước và văn hóa các nước nói tiếng Anh: 3 TC
- Văn học các nước nói tiếng Anh: 4 TC
Tự chọn: 06 TC
Chọn 6 trong số 12 tín chỉ của các học phần sau: Phân tích diễn ngôn, Ngôn ngữ học xã hội, Dẫn luận Ngôn ngữ, Ngữ dụng học, Chuyên đề giao tiếp liên văn hoá, Chuyên đề văn học Mỹ.
 
Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (27 tín chỉ)

Bắt buộc: 24 TC
- Ngôn ngữ học đối chiếu: 3 TC
- Nhập môn biên-phiên dịch: 2 TC
- Biên dịch 1: 3 TC
- Phiên dịch 1: 3 TC

- Biên dịch 2: 3 TC
- Phiên dịch 2: 3 TC

- Biên dịch 3: 3 TC
- Phiên dịch 3: 4 TC

Tự chọn: 3 TC
Chọn 3 trong số 6 tín chỉ của các học phần sau: Chuyên đề dịch, Biên tập và hiệu đính bản dịch.
Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Phương pháp giảng dạy (27 tín chỉ)

Bắt buộc: 24 TC
- Ngôn ngữ học đối chiếu: 3 TC
- Nhập môn nghiên cứu: 2 TC
- Lý thuyết học ngoại ngữ: 2 TC
- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1: 4 TC

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2: 4 TC
- Tâm lý học trong giảng dạy ngoại ngữ: 3 TC
- Thiết kế và xây dựng chương trình GD: 3 TC
- Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ: 3 TC

Tự chọn: 3 TC
Chọn 3 trong số 6 tín chỉ của các học phần sau: Công nghệ trong giảng dạy, Phương pháp nghiên cứu trong giảng dạy.
 
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 9 tín chỉ (TC)
- Chuyên đề hướng nghiệp: 3 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC hoặc Thực tập/Kiến tập: 6 TC