logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Thông báo về học phí hệ chính quy từ năm 2017

Quy định về mức thu học phí hệ chính quy đại học, áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017

Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội đã ban hành Quy định về mức thu học phí hệ chính quy đại học. Quy định này áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017. Theo đó mức trần học phí của 4 năm học từ 2017-2018 đến hết 2020-2021 được xác định cụ thể như sau:
- Đối với các ngành ngoại ngữ và truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp: 75,000,000 đ/khóa học.
- Đối với các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch và Lữ hành, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học khung học phí được xác định theo chương trình đào tạo niên chế thông thường là 4,5 năm. Do vậy mức trần học phí là: (75,000,000 đ : 4 năm) x 4,5 năm = 84,375,000 đồng/khóa học.
Mức thu học phí của từng ngành đào tạo sẽ căn cứ vào số lượng tín chỉ theo chương trình đào tạo của từng ngành và phải đảm bảo tổng mức thu học phí của chương trình không vượt mức trần học phí nêu trên.
1. Mức thu:
- Các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 650,000 đ/tín chỉ.
- Các môn học còn lại: 480,000 đ/tín chỉ.
2. Phương thức thu:
Sau khi đăng ký số lượng tín chỉ cần học, căn cứ vào mức thu trên sinh viên nộp tiền học theo số tín chỉ đã đăng ký.
3. Hình thức nộp tiền: Nộp tiền qua tài khoản.
Sinh viên nộp tiền bằng chuyển khoản vào Tài khoản học phí (Sinh viên phải làm thủ tục mở thẻ ATM để thực hiện việc nộp tiền)
4. Các quy định khác:
4.1. Học phí học tiền đề:
Ngoài khung học phí theo chương trình đào tạo tín chỉ nêu trên, sinh viên năm thứ nhất học ở những khoa Ngôn ngữ mà ngôn ngữ ở chuyên ngành đào tạo khác với ngôn ngữ thi tuyển đầu vào thì sẽ phải học bổ sung thêm 150 tiết học tiền đề (tương đương với 5 tín chỉ thực hành) để có kiến thức nền cơ bản về ngôn ngữ tương đương với những sinh viên thi tuyển vào bằng ngôn ngữ đúng với ngôn ngữ của ngành đào tạo (Mức học phí học tiền đề: 2,400,000 đồng).
4.2. Miễn giảm học phí:
Sinh viên được miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
Chi tiết về Quy định này xem tại đây: 1. Quy định về học phí; 2. Bảng tổng hợp số tín chỉ các ngành đào tạo