logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Học phí chương trình cử nhân hệ chính quy khóa 2020 - 2024

STT

Ngành học

Tổng số tín chỉ

Mức thu/1 tín chỉ CSN, CN, TT, KLTN*

Mức thu/tín chỉ các học phần còn lại

Tổng học phí chương trình đào tạo**

1

Ngôn ngữ Anh

151

480.000đ

72.480.000đ

2

Ngôn ngữ Pháp

151

480.000đ

72.480.000đ

3

Ngôn ngữ Đức

151

480.000đ

72.480.000đ

4

Ngôn ngữ Nga

151

480.000đ

72.480.000đ

5

Ngôn ngữ Trung Quốc

151

480.000đ

72.480.000đ

6

Ngôn ngữ Nhật Bản

151

480.000đ

72.480.000đ

7

Ngôn ngữ Hàn Quốc

151

480.000đ

72.480.000đ

8

Ngôn ngữ Italia

151

480.000đ

72.480.000đ

9

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

151

480.000đ

72.480.000đ

10

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

151

480.000đ

72.480.000đ

11

Truyền thông doanh nghiệp (tiếng Pháp)

151

480.000đ

72.480.000đ

12

Quản trị Kinh doanh (tiếng Anh)

148

650.000đ

480.000đ

83.450.000đ

13

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh)

151

650.000đ

480.000đ

84.890.000đ

14

Tài chính Ngân hàng (tiếng Anh)

148

650.000đ

480.000đ

83.450.000đ

15

Kế toán (tiếng Anh)

148

650.000đ

480.000đ

83.450.000đ

16

Marketing (tiếng Anh)

148

650.000đ

480.000đ

83.450.000đ

17

Quốc tế học (tiếng Anh)

147

650.000đ

480.000đ

83.820.000đ

18

Công nghệ thông tin (tiếng Anh)

148

650.000đ

480.000đ

83.450.000đ

19

Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh)

151

650.000đ

480.000đ

85.400.000đ

20

Nghiên cứu phát triển

147

650.000đ

480.000đ

83.310.000đ

21

Ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao

163

940.000đ

480.000đ

127.460.000đ

22

Ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao

163

940.000đ

480.000đ

127.460.000đ

23

Ngôn ngữ Italia chất lượng cao

163

770.000đ

480.000đ

109.270.000đ

24

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành chất lượng cao (tiếng Anh)

152

1300.000đ

480.000đ

132.820.000đ

25

Công nghệ thông tin chất lượng cao (tiếng Anh)

153

1300.000đ

480.000đ

133.300.000đ

 

*: Học phần các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: CSN = cơ sở ngành, CN= chuyên ngành, TT = thực tập, KLTN = khóa luận tốt nghiệp.
**: Thời gian đào tạo trung bình của chương trình cử nhân là 08 học kỳ, riêng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh là 09 học kỳ.
Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.