logo
EN
VN

Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong năm 2018

Thực hiện Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc Khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiêp trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp đối với 100% sinh viên chính quy, theo từng ngành đào tạo nhằm cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp để làm căn cứ để các cơ sở đào tạo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tiến hành khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2018. Kết quả như trong file đính kèm.

 

Xem tại đây.