logo
EN
VN

Thông báo về học phí hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo về học phí hệ chính quy năm 2016 chi tiết như sau:

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Tài chính - kế toán]