logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ

Hướng dẫn:

- Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin: Số vào sổ, số hiệu, và ngày cấp (Ngày hoặc tháng nhỏ hơn 10, nhập thêm số 0 ở trước)
   Ví dụ: Số vào sổ: 12334, số hiệu: 123456, ngày cấp: 05/05/2015

- Bước 2: Bấm vào nút Tìm kiếm để hoàn thành

Số vào sổ: *
Số hiệu:
* Ngày cấp: *
Bắt buộc nhập dữ liệu tìm kiếm với các trường có dấu *

Trường Đại học Hà Nội công bố mẫu phôi: Bằng Cử nhân, Bằng Thạc sĩ, Bằng Tiến sĩ.
Chi tiết xin xem tại đây (pdf).
Mẫu phôi chứng chỉ: Chi tiết xem tại đây

[Nguồn: Phòng Hành chính - Tổng hợp]