logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Quy định về học tập của sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Ngày 22 tháng 02 năm 2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký QĐ số 166/QĐ-ĐHHN ban hành Quy định về học tập của sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Văn bản in đã được gửi tất cả các đơn vị giảng dạy và liên quan.

Phòng Đào tạo xin gửi Quy định này dưới dạng điện tử kèm theo các Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Xem chi tiết tệp tin số 1, tệp tin số 2, tệp tin số 3, tệp tin số 4, tệp tin số 5, tệp tin số 6.