logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Năm 2012 thực hiện rà soát thống kê các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, Bộ GD&ĐT đã ra Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

(Xem chi tiết nội dung tại đây)