logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Thông báo 1457/TB-BGDĐT ngày 25-11-2013 của Bộ GD&ĐT về Đề án 911 - Đào tạo Tiến sĩ

Về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013.

Tiếp theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu, kinh phí đào tạo của Đề án năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để ứng viên đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển năm 2013 theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT nhưng chưa được phê duyệt trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xét tuyển.

(Xem chi tiết nội dung Thông báoPhụ lục bổ sung).