logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Hà Nội

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký quyết định số 1767/QĐ-ĐHHN ban hành Quy định công tấc cố vấn học tập tại Trường Đại học Hà Nội. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động công tác cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Hà Nội.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên và các cố vấn học tập để biết và thực hiện.

Tải nội dung Quy định tại đây

Nguồn: Phòng QLĐT