logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Quy định bổ sung v/v thực hiện Chương trình quản trị kinh doanh (BAP)

Ngày 3/12/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký văn bản số 1613/TB-ĐHHN-ĐT quy định bổ sung về việc thực hiện Chương trình quản trị kinh doanh (BAP) đối với sinh viên "Đại học châu Á".

Xem toàn bộ văn bản tại đây.