logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ 2015

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh sau đại học chỉ tiêu năm 2015 các chuyên ngành cụ thể như sau:

Tiến sĩ:
- Trong nước: 05 chỉ tiêu cho 02 chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp.
- Liên kết đào tạo song bằng:
+ 10 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Pháp theo chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ) (xem chi tiết tại http://bit.ly/louvain).

Thạc sĩ:
-Trong nước:
+ 100 chỉ tiêu cho 05 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật.
+ 50 chỉ tiêu cho ngành Quản trị kinh doanh

- Liên kết đào tạo song bằng:
+ 06 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Nhật theo chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học nữ sinh Nara (xem chi tiết tại http://bit.ly/hanunara)
+ 30 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Pháp theo chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ) (xem chi tiết tại http://bit.ly/louvain)

Chi tiết thông báo xin xem tại đây.