logo
EN
VN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2016

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh sau đại học năm 2016 các ngành cụ thể như sau:

 

 

TT

Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

Hình thức tuyển sinh

Điều kiện dự tuyển

A

Tiến sĩ1.Ngôn ngữ Nga

2.Ngôn ngữ Pháp


- 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ

- 4 năm đối với người có bằng đại học

- Xét tuyển

- Xem phụ lục 13.Cấp song bằng:

- Tiến sĩ Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp)

- Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn học (Trường ĐH Công giáo Louvain cấp)
5

- 3 đến 5 năm đối với người có bằng thạc sĩ- Xét tuyển

- Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐHHN và Trường Đại học Công giáo Louvain - xem thông tin chi tiết tại http://bit.ly/louvain

B

Thạc sĩ

1.Ngôn ngữ Nga

100[O1]

2 năm

- Thi tuyển đối với người Việt Nam.

- Xét tuyển đối với người nước ngoài.

- Xem phụ lục 1- Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐHHN và Trường Đại học Nữ sinh Nara - xem thông tin chi tiết tại http://bit.ly/hanunara

2.Ngôn ngữ Pháp

3.Ngôn ngữ Anh

4.Ngôn ngữ Trung Quốc

5.Ngôn ngữ Nhật

6.Quản trị Kinh doanh

50

1.5 đến 2 năm

7. Cấp song bằng:

- Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật

(Trường ĐHHN cấp)

- Thạc sĩ Ngôn ngữ Văn hóa Nhật (Trường ĐH Nữ sinh Nara cấp)
6

2 năm

8.Cấp song bằng:
- Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp)
- Thạc sĩ Ngôn ngữ - văn học Pháp và Latinh (Trường ĐH Công giáo Louvain cấp)
15

- Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐHHN và Trường Đại học Công giáo Louvain - xem thông tin chi tiết tại http://bit.ly/louvain

I. Hồ sơ đăng ký dự tuyển :
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Tiến sĩ:
1.1. Phiếu đăng kí dự tuyển (Có mẫu in sẵn)
1.2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương
1.3. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa)
1.4. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm
1.5. Bản sao công chứng bằng thạc sĩ và bảng điểm
1.6. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ
1.7. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thâm niên công tác
1.8. Hai (02) phong bì và tem, có ghi rõ địa chỉ liên hệ
1.9. Ba (03) ảnh 3x4
1.10. Một (01) bài luận về dự định nghiên cứu
1.11. Hai (02) thư giới thiệu đúng theo qui định đã nêu tại điều kiện dự tuyển.
1.12 Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của trường Đại học Hà Nội với trường Đại học Công giáo Louvain, sau khi trúng tuyển vào học viên cần phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với trường Đại học Louvain. Các giấy tờ cần thiết tham khảo tại http://bit.ly/louvain.

2.Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Thạc sĩ
2.1. Phiếu đăng kí dự thi (Có mẫu in sẵn)
2.2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương
2.3. Bản sao giấy khai sinh
2.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
2.5. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm
2.6. Bản sao công chứng các giấy tờ pháp lí về đối tượng ưu tiên
2.7. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thâm niên công tác
2.8. Hai (02) phong bì và tem, có ghi rõ địa chỉ liên hệ
2.9. Ba (03) ảnh 3x4
2.10. Đối với thia sinh đăng ký học Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh Nara, thí sinh nộp thêm một (01) bộ hồ sơ bằng tiếng Nhật theo mẫu qui định. Thông tin chi tiết tham khảo tại http://bit.ly/hanunara.
Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của trường Đại học Hà Nội với trường Đại học Công giáo Louvain, sau khi trúng tuyển vào học viên cần phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với trường Đại học Louvain. Các giấy tờ cần thiết tham khảo tại http://bit.ly/louvain.

Ghi chú:
- Trường chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như qui định
- Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại
- Khi nộp hồ sơ thí sinh cần mang bản chính để đối chiếu
- Trường Đại học Hà Nội bảo lưu quyền không tổ chức thi nếu số thí sinh đăng ký ít hơn 05 người/01 chuyên ngành

II. Thời gian nộp hồ sơ, ôn tập, thi tuyển, thông báo kết quả:
1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ 01/04 đến 01/08/2016
2. Thời gian ôn tập, học bổ sung kiến thức cho đối tượng chuyên ngành gần và chuyên ngành khác: Từ 01/06 đến 31/06/2016
3. Thời gian thi, xét tuyển: Ngày 20 và 21/08/2016
4. Thông báo kết quả: Trước ngày 20/09/2015
5. Khai giảng (dự kiến): 20/10/2016

III. Các môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ:
1. Đối với các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật thí sinh dự thi các môn sau:
1.1. Môn Cơ bản: Triết học.
1.2. Môn Cơ sở ngành: Thi HANU TEST các kỹ năng tiếng theo dạng thức quốc tế.
1.3. Môn Ngoại ngữ 2: Bài thi ngoại ngữ HANU TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 2/6 Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/1/2014). Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng kí dự thi.
- Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ 2: Xem Phụ lục 2
1.4. Thí sinh đăng ký dự thi vào Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh Nara phải dự thi thêm phần phỏng vấn qua Skype và làm một bài viết luận.

2. Đối với ngành: Quản trị kinh doanh thí sinh dự thi các môn sau:
2.1. Môn Cơ bản: Xác suất thống kê bằng tiếng Anh
2.2. Môn Cơ sở ngành: Quản trị học bằng tiếng Anh
2.3. Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Bài thi ngoại ngữ HANU TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 4/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014).
- Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Xem Phụ lục 2

IV. Lệ phí:
1. Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ
2. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh
3. Lệ phí thi: 500.000 đồng/môn thi

V. Liên hệ:
Khoa Đào tạo Sau đại học, Phòng 211, nhà C, Trường ĐH Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 38544498
Fax : (04) 38544550
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.hanu.edu.vn/sdhHIỆU TRƯỞNG

PGS TSKH Nguyễn Đình Luận


PHỤ LỤC 1 : ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

(Kèm theo thông báo số: 548/TB-ĐHHN, ngày 29 tháng 03 năm 2016)


1.Điều kiện dự tuyển đối với trình độ Thạc sĩ:

1.1. Văn bằng:
a. Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi (Áp dụng cho 5 ngành ngôn ngữ).
b. Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần hoặc khác ngành với chuyên ngành đăng ký dự thi (Áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh).

Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi.
Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần, ngành khác với ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 6 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn:
a. Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) trừ người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi;
b. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đối với người tốt nghiệp đại học một số ngành khác đăng kí dự thi vào chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh
1.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
1.4. Sức khỏe: Có đủ sức khoẻ để học tập.
1.5. Hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.
1.6. Đối tượng và chính sách ­ưu tiên:
1.6.1. Đối tượng ưu tiên:
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại điểm a.
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
1.6.2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi.
1.6.3. Mức ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ 2 (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ 2 và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản.

2.Điều kiện dự tuyển đối với trình độ Tiến sĩ:
2.1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển.
2.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn, mục tiêu, kế hoạch thực hiện; kiến thức, hiểu biết, sự chuẩn bị của thí sinh trong lĩnh vực dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn.
2.3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, năng lực hoạt động chuyên môn, phương pháp làm việc, khả năng nghiên cứu, khả năng làm việc theo nhóm, điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển, triển vọng phát triển về chuyên môn, những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
2.4. Có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:
a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014) trở lên một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật (xem bảng qui đổi tại phụ lục II, Thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng kí dự tuyển, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương bậc 3, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ theo qui định của Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 được sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài, không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng kí dự tuyển.
c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng kí dự tuyển.
2.5. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.


PHỤ LỤC 2: MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ 2

(Kèm theo thông báo số: 548 /TB-ĐHHN, ngày 29 tháng 03 năm 2016)

Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ 2 trong các trường hợp sau :
1. Đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ ngành ngôn ngữ: Thí sinh có năng lực ngoại ngữ không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng kí dự thi thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi ngoại ngữ 2:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương (Phụ lục II của Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

2. Đối với thí sinh dự thi ngành Quản trị kinh doanh: Thí sinh có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh , được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương (Phụ lục II của Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

[Nguồn Phòng Quản lý đào tạo]