logo
EN
VN

Tra cứu điểm thi

Hướng dẫn:

- Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin: Họ và tên và ngày tháng năm sinh (Ngày hoặc tháng nhỏ hơn 10, nhập thêm số 0 ở trước); Đối với các thí sinh có ngày tháng năm sinh không đầy đủ (chỉ có tháng và năm sinh hoặc chỉ có năm sinh) thì thêm 01 vào vị trí khuyết.
   Ví dụ: Họ và tên: Nguyễn Văn A, ngày sinh: 05/05/1990
                                                             ngày sinh: 05/1990 thì gõ: 01/05/1990
                                                             ngày sinh: 1990 thì gõ: 01/01/1990

- Bước 2: Bấm vào nút Tìm kiếm để hoàn thành

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ: khaothi@hanu.edu.vn

Họ và tên: * Ngày sinh: *
Bắt buộc nhập dữ liệu tìm kiếm với các trường có dấu *