logo
EN
VN

Danh sách thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học và Đào tạo Từ xa ngành Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại Học Hà Nội thông báo Lịch thi, Danh sách thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học và Đào tạo Từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, thi ngày 27 tháng 05 năm 2018.

1. Lịch thi xem tại đây.pdf.
2. Danh sách thi hệ vừa làm vừa học xem tại đây.pdf.
3. Danh sách thi hệ Đào tạo từ xa xem tại đây.pdf.

Lưu ý:
- Khi vào phòng thi thí sinh xuất trình Thẻ học viên hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ có dán ảnh và dấu giáp lai.