logo
EN
VN

Lịch thi, danh sách thi tuyển sinh Sau đại học, kỳ thi ngày 07 & 08 tháng 9 năm 2019.

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi, danh sách thi tuyển sinh Sau đại học, kỳ thi ngày 07 & 08 tháng 9 năm 2019, cụ thể như sau:
1.      Lịch thi:
Ngày 07.9.2019:  
Buổi sáng:   
- 7 giờ 15: Thí sinh có mặt tại phòng thi làm thủ tục dự thi.
- 7 giờ 45: Thí sinh ngành tiếng và ngành Chính sách công làm bài thi môn Triết học.
Thí sinh ngành Quản trị kinh doanh làm bài thi môn Xác suất thống kê.
Buổi chiều:  
- 13 giờ 15: Thí sinh có mặt tại phòng thi làm thủ tục dự thi.
- 13 giờ 30: Thí sinh ngành tiếng làm bài thi môn Ngoại ngữ 2: Nghe, Đọc+Viết, Nói.
- Thí sinh ngành CSC làm bài thi môn Những vấn đề cơ bản của chính sách công
- Thí sinh ngành QTKD bắt đầu làm bài thi môn Quản trị học.
Ngày 08.9.2019:  
Buổi sáng: 
- 7 giờ 15:     Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
- 7 giờ 45:      Thí sinh ngành tiếng làm bài thi môn Cơ sở ngành.
                       (Kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết, Nói)
- Thí sinh ngành CSC, QTKD làm bài thi tiếng Anh.
                       (Kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết, Nói).
- 8 giờ 00:      Xét hồ sơ, đánh giá đề cương Nghiên cứu sinh.
2. Địa điểm thi:
- Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội
   Km 9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Danh sách phòng thi được dán tại bảng tin của Trung tâm GDQT vào 7h sáng ngày 07.9.2019.
3. Danh sách dự thi:
- Danh sách thi môn Triết học.pdf
- Danh sách thi môn Cơ sở ngành.pdf
- Danh sách thi môn Ngoại ngữ 2.pdf
- Chính sách công.pdf
- Quản trị kinh doanh.pdf
4. Nội quy thi

- Nội quy thi
Lưu ý:
- Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.