logo
EN
VN

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho SV hệ CQ khóa 2016-2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2020 Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội đã ký thông báo số 2577/TB-ĐHHN về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020, cụ thể như sau:
Xem toàn văn thông báo tại đây.
Nguồn: Phòng QLĐT