logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học Ngành ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2021

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;
Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-ĐHHN ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-ĐHHN ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học Hệ Vừa làm vừa học trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ Khung kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Hà Nội;
Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh Hệ Vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Trung Quốc theo kế hoạch sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:
1. Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập sẽ được Hiệu trưởng xem xét, quyết định xét tuyển vào ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
3. Các quy định khác của Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Phương thức tuyển sinh: Xét học bạ.
Dựa trên điểm học bạ 03 năm THPT: Tổng điểm 03 môn (Toán+Văn+Ngoại ngữ) + điểm ưu tiên đạt từ 15.0 điểm trở lên (theo thang điểm 30). Trong đó, tổng điểm môn Toán, Văn và Ngoại ngữ lấy điểm TBC môn học 03 năm học trong học bạ THPT.

III. Hồ sơ, đăng kí xét tuyển, lệ phí:
1. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Các ngày trong tuần từ ngày 11/01 đến ngày 09/4/2021, tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, tầng 1, nhà A), Trường Đại học Hà Nội.
2. Quy trình đăng ký xét tuyển:
Bước 1: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển tại Phòng Tài chính-Kế toán (Phòng 106, tầng 1, nhà A).
Bước 2: Thí sinh xuất trình biên lai nộp lệ phí xét tuyển và nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, tầng 1, nhà A).
3. Lệ phí xét tuyển: 300.000 đ/thí sinh (ba trăm nghìn đồng).
Nhà trường không hoàn lại lệ phí xét tuyển nếu thí sinh không tham gia tuyển sinh.

IV. Công bố kết quả xét tuyển:
Kết quả xét tuyển dự kiến công bố vào ngày 16/4/2021 trên website www.hanu.vn và www.hanu.edu.vn
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng 118, nhà A trong hai ngày: 19/4/2021 và 20/4/2021.
Lưu ý: Nhà trường không gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh qua đường bưu điện và bảo lưu quyền mở lớp căn cứ sĩ số thực tế.

V. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Hà Nội
Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38544338 (máy lẻ: 1133, 1134, 1135, 3388).
Emai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hanu.edu.vn

- Toàn văn thông báo: Xem tại đây
- Hướng dẫn làm hồ sơ: Xem tại đây

Nguồn: Phòng QLĐT