logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi tuyển sinh hệ VLVH các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc thi ngày 01 & 02.11.2014

Ngày 27 tháng 11 năm 2014Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 1882/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi tuyển sinh hệ VLVH các ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc ngày 01 & 02.11.2014. Chi tiết như sau:

- Ngành Ngôn ngữ Anh:  Kết quả, danh sách trúng tuyển (thi tuyển), danh sách xét tuyển (pdf);

- Ngành Ngôn ngữ Trung  Quốc:  Kết quả, danh sách trúng tuyển (thi tuyển), danh sách xét tuyển (pdf);

- Ngành Ngôn ngữ Nhật:  Kết quả, danh sách trúng tuyển (thi tuyển), danh sách xét tuyển (pdf);

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc:  Kết quả, danh sách trúng tuyển (thi tuyển), danh sách xét tuyển (pdf);
 

- Thông báo nhập học (pdf).

Ghi chú: - Nhà trường nhận phúc khảo bài thi từ ngày 01.12.2014 đến ngày 12.12.2014 (có mẫu đơn in sẵn) tại phòng Đào tạo, phòng 118, tầng 1, nhà A.. 

Thông báo thi HANU TEST ngày 30.11.2014

- Toàn văn Thông báo số 1698/QĐ-ĐHHN ngày 29.10.2014 (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo]
 

Kết quả thi và danh sách tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Anh, thi ngày 17.05.2015

Ngày 27 tháng 5, năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký quyết định số 684/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học Ngôn ngữ Anh, thi ngày 17.05.2015 tại Trường như sau:

- Kết quả thi.
- Danh sách tốt nghiệp.

[Nguồn Phòng Đào tạo]