logo
EN
VN

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 là tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 từ 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài cấp bằng. (Chi tiết thông tin xem tại website: http://www.hanu.vn/vn/lien-ket-dao-tao.html )
Năm 2019, Trường Đại học Hà Nội tăng thêm 250 chỉ tiêu tuyển sinh cho 02 chương trình cử nhân mới là: Marketing, Truyền thông đa phương tiện (dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 03 chương trình đào tạo chất lượng cao: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Italia để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nhà trường đang đào tạo 11 ngành ngôn ngữ; 08 ngành dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh (Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Quốc tế học, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện) và 01 ngành dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Pháp (Truyền thông doanh nghiệp).
Năm 2019, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 260 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài của Australia, Vương quốc Anh, Cộng hòa Áo và Cộng hòa Italia cấp bằng đối với các ngành: Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành kép Tài chính và Marketing, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán Ứng dụng, Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê và Bảo hiểm.
Thí sinh cần lưu ý các thông tin cần thiết trong Đề án tuyển sinh năm 2019 để đăng ký xét tuyển vào các ngành của Nhà trường: Chi tiết xin xem tại đây (pdf).
Thông tin này đã được Nhà trường công bố trên Cổng thông tin nghiệp vụ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thituyensinh.vn .
[Nguồn Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2019] 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020 là tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài cấp bằng. (Chi tiết thông tin xem tại website: http://www.hanu.vn/vn/lien-ket-dao-tao.html )
Năm 2020, Trường Đại học Hà Nội tăng thêm 150 chỉ tiêu tuyển sinh cho 01 chương trình cử nhân mới là: Nghiên cứu phát triển (dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 02 chương trình đào tạo chất lượng cao: Công nghệ thông tin và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nhà trường đang đào tạo 11 ngành ngôn ngữ; 09 ngành dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh (Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Quốc tế học, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Nghiên cứu phát triển) và 01 ngành dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Pháp (Truyền thông doanh nghiệp).
Năm 2020, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 240 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài của Australia, Vương quốc Anh, Cộng hòa Áo và Cộng hòa New Zealand cấp bằng đối với các ngành: Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành kép Tài chính và Marketing, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán Ứng dụng, Kinh doanh.
Thí sinh cần lưu ý các thông tin cần thiết trong Đề án tuyển sinh năm 2020 để đăng ký xét tuyển vào các ngành của Nhà trường tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo] 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2018 (Chi tiết xin xem tại đây.)

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]

TB thời gian trả Chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ

Trường Đại học Hà Nội thông báo thời gian trả Chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ, kỳ thi ngày 28.1.2018 và 10.2.2018 như sau:
- Thời gian trả: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, trong giờ hành chính.
- Địa điểm: Phòng 113, Nhà A, Đại học Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 8544338 - Máy lẻ 1130

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

1. Thông tin chung:

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI - Mã tuyển sinh: NHF.
Địa chỉ trụ sở: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (024)38544338. Địa chỉ trang web: www.hanu.edu.vn;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Facebook: https://www.facebook.com/hanutuyensinh/

2. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh:
Trường Đại học Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi THPT Quốc gia năm 2018.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1
Công nghệ thông tin
(dạy bằng tiếng Anh)
7480201
Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01)
200
2
Quản trị kinh doanh
(dạy bằng tiếng Anh)
7340101
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
100
3
Tài chính - Ngân hàng
(dạy bằng tiếng Anh)
7340201
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
100
4
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh)
7340301
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
100
5

Quốc tế học
(dạy bằng tiếng Anh)
7310601 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
125
6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh)
7810103 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
100
7
Truyền thông doanh nghiệp
(dạy bằng tiếng Pháp)
7320109
Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01)
50
8
Ngôn ngữ Anh
7220201
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
300
9
Ngôn ngữ Nga
7220202
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01)
125
10
Ngôn ngữ Pháp
7220203
Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01)
100
11
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01)
250
12
Ngôn ngữ Đức
7220205
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01)
125
13
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
7220206
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
75
14
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
7220207
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
50
15
Ngôn ngữ Italia
7220208
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
100
16
Ngôn ngữ Nhật
7220209
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01)
175
17
Ngôn ngữ Hàn Quốc
7220210
Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
125
Tổng 2200
18
Tiếng Việt & Văn hóa
Việt Nam
7220101
Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
300
Các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy
(hình thức xét tuyển: Học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT)
19
Quản trị Kinh doanh, Tài chính-Marketing
Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng
100
20
Quản trị Du lịch và Lữ hành
Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng
60
21
Kế toán Ứng dụng
Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) cấp bằng
50
22
Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm
Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp bằng
50


* Ghi chú: Những môn viết chữ IN HOA là môn chính (tính điểm hệ số 2).

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPTQG năm 2018 đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).

7. Tổ chức tuyển sinh:
- Thời gian; hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nguyên tắc xét tuyển: Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp. Xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp.
- Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài cấp bằng. (Chi tiết thông tin xem tại website www.hanu.edu.vn).
- Số chỗ trong ký túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2018: khoảng 600.

* Ghi chú: Những môn viết chữ IN HOA là môn chính (tính điểm hệ số 2).

8. Chính sách ưu tiên, tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển:
- Xét tuyển đợt 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.

10. Thông tin liên hệ:
Phòng Quản lý Đào tạo - phòng 118, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Điện thoại: 0243.8544338 số máy lẻ 1134 hoặc 1135.
Di động: 0898131368, 0916398338, 0965390699.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tải file tại đây

Thông báo Tuyển sinh Bằng đại học thứ 2 Ngành ngôn ngữ Anh, năm 2018 (đợt 1).

Theo kế hoạch năm học 2017-2018 Nhà trường thông báo tuyển sinh đào tạo Bằng Đại học thứ 2 Ngành ngôn ngữ Anh, khóa 2018-2021 (đợt 1), học tập trung liên tục tại khoa tiếng Anh, như sau:

Chi tiết xem file đính kèm.pdf.