logo
EN
VN

Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký quyết định số 3500/QĐ-ĐHHN về việc công nhật tốt nghiệp và cấp bằng Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngành Ngôn ngữ Anh: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Nhật: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Nga: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Pháp: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Đức: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ TBN: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ BĐN: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Italia: Xem tại đây

- Ngành CNTT: Xem tại đây

- Ngành TCNH: Xem tại đây

- Ngành QT DL&LH: Xem tại đây

- Ngành QTKD: Xem tại đây

- Ngành Kế toán: Xem tại đây

- Ngành QTH: Xem tại đây

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (CT2): Xem tại đây

Nguồn: Phòng QLĐT.