logo
EN
VN

Về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thông báo số 288/ĐHHN-TCCB về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020 của Trường Đại học Hà Nội.
Chi tiết thông báo xem tại đây
Mẫu đăng ký xem tại đây 

Thông báo số 2 v/v tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế 2018 “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục”

Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao là một xu hướng tất yếu và là ưu tiên của các quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bước vào nền công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng nhân lực trình độ cao ở Việt Nam cho thấy, còn rất nhiều hạn chế về chất lượng và số lượng để có thể đáp ứng yêu cầu của xu thế và bối cảnh này.

Trong bối cảnh Việt Nam chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lao động, quốc tế hóa giáo dục là việc làm cần thiết đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển kinh tế.

Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Đại học Dublin tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục” với nguồn tài trợ từ Cơ quan Hỗ trợ phát triển Ailen (IrishAid), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD).

Xem thêm...

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học “Quy trình đánh giá và tự đánh giá trong một số lĩnh vực chất lượng giáo dục đại học”

1. Thông tin chung

Nhằm tiếp cận với phương pháp đánh giá và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục của các trường đại học Italia, phục vụ cho việc viết Dự án Erasmus KA2, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Quy trình đánh giá và tự đánh giá trong một số lĩnh vực chất lượng giáo dục đại học”.

Xem thêm...