logo
EN
VN

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học “Quy trình đánh giá và tự đánh giá trong một số lĩnh vực chất lượng giáo dục đại học”

1. Thông tin chung

Nhằm tiếp cận với phương pháp đánh giá và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục của các trường đại học Italia, phục vụ cho việc viết Dự án Erasmus KA2, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Quy trình đánh giá và tự đánh giá trong một số lĩnh vực chất lượng giáo dục đại học”.

* Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 17g00, ngày 02 và 03 tháng 7 năm 2018.

* Địa điểm: Phòng Hội thảo 102, tầng 1 nhà C

* Báo cáo viên: GS Maurizio Ferrmeglia và GS Barbara Campisi phụ trách về đánh giá chất lượng của Đại học Tổng hợp Trieste (UniTs); GS Pietro Perconti phụ trách về kiểm định và đánh giá chất lượng của Đại học Tổng hợp Messina (UniMe); Cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Hà Nội (HANU).

* Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (có phiên dịch)

* Thành phần tham dự: (Dự kiến 90 người)

- Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị đào tạo, các phòng ban chức năng (trưởng/phó) thuộc Trường Đại học Hà Nội và những người quan tâm;

- Cán bộ, giảng viên, chuyên gia về kiểm tra đánh giá thuộc các Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

2. Nội dung chính

- Tổng quan về đảm bảo chất lượng: nội bộ Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) và Hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài (EQA);

- IQA và EQA được áp dụng cho UniTs và UniMe;

- IQA và /hoặc EQA đang áp dụng tại HANU.

Thông tin chi tiết tại đây.