logo
EN
VN

Thông báo số 2 v/v tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế 2018 “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục”

Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao là một xu hướng tất yếu và là ưu tiên của các quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bước vào nền công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng nhân lực trình độ cao ở Việt Nam cho thấy, còn rất nhiều hạn chế về chất lượng và số lượng để có thể đáp ứng yêu cầu của xu thế và bối cảnh này.

Trong bối cảnh Việt Nam chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lao động, quốc tế hóa giáo dục là việc làm cần thiết đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển kinh tế.

Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Đại học Dublin tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục” với nguồn tài trợ từ Cơ quan Hỗ trợ phát triển Ailen (IrishAid), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD).


Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cơ quan giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học trong và ngoài nước, đại diện các viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế đăng ký viết bài tham gia Hội thảo.

* Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt, tiếng Anh
* Thời gian: Ngày 01 và 02/11/2018
* Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Thông tin cụ thể xin xem tại đây.