logo
EN
VN

Về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020

Thông báo số 288/ĐHHN-TCCB về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020 của Trường Đại học Hà Nội.
Chi tiết thông báo xem tại đây
Mẫu đăng ký xem tại đây