logo
EN
VN

Về việc trả lại tiền Bảo hiểm y tế cho sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2019 Các khóa 2015, 2016, 2017

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Thông báo số 435/TB-BHXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân về mức đóng BHYT HSSV năm học 2018 – 2019;
Căn cứ việc nộp tiền BHYT của sinh viên chính quy năm học 2018-2019

Xem thêm...

Về việc thu bổ sung Học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau Đại học của Trường Đại học Hà nội áp dụng từ năm học 2017 – 2018;
    Căn cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên đã đăng ký, số học phí còn nợ của sinh viên sẽ được thu bổ sung như sau:

Xem thêm...

Thông báo về việc thu học phí tiền đề đối với sinh viên Chính quy ngành tiếng khóa 2018-2022

Căn cứ quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/6/2017, quy định về mức thu học phí hệ Chính quy Đại học, áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017 và học tiền đề đối với sinh viên Chính quy năm thứ nhất các ngành tiếng;

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của các khoa ngành tiếng năm học 2018-2019;

Xem thêm...

Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình - Khoa Tiếng Trung

Kính gửi: Khoa tiếng Trung

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1, năm học 2018-2019 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình, Khoa tiếng Trung như sau:

Xem thêm...

Về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo Chính quy Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Hà nội áp dụng từ năm học 2017-2018.

Theo thông báo số 2164/TB-ĐHHN ngày 04/9/2018 thời hạn dành cho việc nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy các khóa 2017.

Phòng Tài chính - Kế toán gia hạn thêm thời gian nộp học phí cho Sinh viên đến hết ngày 12/10/2018. Sinh viên vẫn nộp học phí qua thẻ ATM đã mở tại Ngân hàng đến hết ngày 12/10/2018.

Chi tiết xem tại đây.

Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2017

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau Đại học của Trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 435/TB-BHXH ngày 06/8//2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân về mức đóng BHYT HSSV năm học 2018.

Că cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên đăng ký.

Xem thêm...