logo
EN
VN

V/v gian hạn nộp học phí, BHYT kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy

Nhà trường đã có Thông báo số 1567/TB-ĐHHN-TCKT ngày 09 tháng 08 năm 2017 về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 và BHYT đối với sinh viên hệ chính quy các khóa 2014, 2015, 2016 trong đó thời hạn dành cho sinh viên đóng học phí và các khoản theo quy định là từ 18/08/2017 đến 11/09/2017.

Hiện nay, thời hạn thu học phí đã hết nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, BHYT với nhà Trường. Vì vậy, Phòng tài chính - Kế toán gia hạn thời gian thu, nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 đến hết ngày 21/09/2017(sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM đã mở tại ngân hàng)

Xem thông tin chi tiết tại đây.

V/v: Thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2017 - 2018 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2014, 2015, 2016

Phòng tài chính - Kế toán xin thông báo về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2017 - 2018 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2014, 2015, 2016 cụ thể như sau:

Xem thêm...