logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình – Khoa Tiếng Anh khóa 2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình

Xem thêm...

Về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên hệ Bằng đại học thứ 2 tại khoa tiếng Anh

Căn cứ Quyết định về mức thu học phí hệ Bằng đại học thứ 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội)

Xem thêm...

Thu Học phí học kỳ 1 (hệ Chính quy, song ngành) và BHYT năm học 2020-2021 các khóa 2017, 2018, 2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2020 – 2021 đối với hệ đào tạo ĐH Chính quy, song ngành Khóa 2017, 2018, 2019 như sau:

Xem thêm...

Thu học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khoá 2017, 2018, 2019

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Hà nội;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình Khoá 2017, 2018, 2019 như sau:

Xem thêm...

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 hệ vừa làm vừa học Khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06/08/2019 về việc ban hành Quy định mức thu học phí hệ vừa làm vừa học, căn cứ chương trình đào tạo học kì 2 năm học 2019-2020 của các khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn đối với các lớp hệ vừa học vừa làm;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp hệ vừa làm vừa học Khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn:

Xem thêm...

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 của sinh viên hệ Bằng đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 hệ Bằng Đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh như sau:

Xem thêm...