logo
EN
VN

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 của sinh viên hệ Bằng đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 hệ Bằng Đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh như sau:

I. Mức thu

STT Khóa Học phí LPT tốt nghiệp Tổng cộng
1 2017_2 8.500.000 đ 800.000 đ 9.300.000 đ
2 2018_1, 2018_2,
2019_1, 2019_2
8.500.000 đ 8.500.000 đ

II. Phương thức nộp tiền và thời hạn
1. Phương thức nộp
Học viên nộp bằng chuyển khoản theo thông tin sau:
- Tên TK: Trường Đại học Hà Nội
-
Số TK: 21710000044405
-
Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Từ Liêm
Yêu cầu khi nộp chuyển khoản:
Nội dung chuyển tiền: Ghi rõ Mã sinh viên; họ và tên; khóa học và kỳ nộp tiền.
2. Thời hạn nộp
Từ ngày 08/04/2020 đến hết ngày 22/04/2020

Chi tiết thông báo xem tại đây.