logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 hệ vừa làm vừa học Khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06/08/2019 về việc ban hành Quy định mức thu học phí hệ vừa làm vừa học, căn cứ chương trình đào tạo học kì 2 năm học 2019-2020 của các khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn đối với các lớp hệ vừa học vừa làm;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp hệ vừa làm vừa học Khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn:

1. MỨC THU VÀ HÌNH THỨC THU
- Học phí:

Khoa

Khóa học

Mức thu
(VNĐ)


LPT Tốt
nghiệp


Tổng cộng

Tiếng Trung

Khóa 2016

6,500,000

800,000

7,300,000

Khóa 2018-1

6,500,000

-

6,500,000

Khóa 2018-2

6,500,000

-

6,500,000

Tiếng Nhật

Khóa 2016 (K22)

6,500,000

800,000

7,300,000

Khóa 2017 (K23)

6,500,000

-

6,500,000

Khóa 2018 (K24)

6,500,000

-

6,500,000

Tiếng Hàn

Khóa 2015 (TC09)

6,500,000

-

6,500,000

Khóa 2016 (TC10)

6,500,000

-

6,500,000

Khóa 2018 (TC11)

6,500,000

-

6,500,000

Khóa 2018 (TC12)

6,500,000

-

6,500,000

-Hình thức nộp học phí: Chuyển khoản qua ngân hàng
Tên Tài khoản: Trường Đại học học Hà Nội
Số tài khoản: 21710000044405 tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Từ Liêm
- Nội dung chuyển khoản: Tên sinh viên MSV ngày sinh HP hệ VLVH
2. THỜI HẠN NỘP:
Từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020
Phòng Tài chính - Kế toán đề nghị Khoa thông báo và phối hợp đôn đốc sinh viên hoàn thành học phí đúng hạn.
Chi tiết thông báo xem tại đây.