logo
EN
VN

Thu học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khoá 2017, 2018, 2019

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Hà nội;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình Khoá 2017, 2018, 2019 như sau:

1. Mức thu các môn:
Học phí thu theo tín chỉ (bao gồm sinh viên đăng ký học lần đầu và học lại):
Học phí = Số tín chỉ đã đăng ký x Mức thu học phí mỗi tín chỉ
Cụ thể:
- Các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khoá luận của các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh: 650,000 VNĐ/ 1 tín chỉ
- Các môn học còn lại: 480,000 VNĐ/ 1 tín chỉ
2. Thời gian và địa điểm nộp
Từ ngành 11/05/2020 đến hết ngày 20/05/2020 tại phòng TCKT (P.106 nhà A)
Phòng Tài chính - Kế toán kính đề nghị Khoa thông báo và phối hợp đôn đốc sinh viên hoàn thành học phí đúng hạn
Chi tiết thông báo xem tại đây
Chi tiết thông báo đối với Khoa Anh
Chi tiết thông báo đối với Koa Hàn
Chi tiết thông báo đối với Khoa Trung