logo
EN
VN

Thu Học phí học kỳ 1 (hệ Chính quy, song ngành) và BHYT năm học 2020-2021 các khóa 2017, 2018, 2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2020 – 2021 đối với hệ đào tạo ĐH Chính quy, song ngành Khóa 2017, 2018, 2019 như sau:

I. MỨC THU
Tổng mức thu bao gồm các khoản: Học phí và BHYT được tính như sau:
1.Học phí thutheo tín chỉ (bao gồm sinh viên đăng ký học lần đầu, học lại):
Học phí = Số tín chỉ đã đăng ký x Mức HP mỗi tín chỉ
Cụ thể:
a. Chương trình đào tạo đại trà hệ Chính quy
- Các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 650.000đ/tín chỉ
- Các môn học còn lại: 480.000đ/tín chỉ.
b.Chương trình đào tạo chất lượng cao hệ Chính quy
- Các môn khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành: 480.000đ/tín chỉ
- Các môn học khối KT ngành và khối kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận TN của các ngành CLC ngôn ngữ Hàn Quốc, Trung Quốc: 940.000đ/tín chỉ.
- Các môn học khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của ngành CLC ngôn ngữ Italia: 770.000đ/tín chỉ.
2. Tiền BHYT năm 2021 (12 tháng): 564.000đ
II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIANTHU
A. Hình thức
Thu học phí qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Cầu Giấy theo hình thức online:
Sinh viên lựa chọn 1 trong 4 hình thức sau (Có hướng dẫn chi tiết):
1. Thanh toán qua chương trình Smart banking của BIDV (miễn phí)
2. Thanh toán qua website nhà trường (miễn phí)
3. Thanh toán qua hệ thống ATM (miễn phí)
4. Thanh toán tại quầy giao dịch của NH BIDV (NH thu 5.000đ/giao dịch – chưa bao gồm VAT)
Lưu ý đối với hình thức từ 1-3:
- Sinh viên phải có số TK mở tại NH BIDV chi nhánh Cầu Giấy
- Số tiền trong TK >= Số tiền học phí phải nộp + 100.000đ (số dư duy trì TK)
B. Thời gian thu
Từ ngày 16/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020
Nhà trường thực hiện việc miễn, giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015. Danh sách sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí năm học 2020-2021 căn cứ theo Quyết định công nhận miễn, giảm học phí của Trường.
Sinh viên không đóng đủ học phí sẽ không được thi hết môn, không được tham gia đăng ký các môn học cho kỳ tiếp theo và không được tham gia đánh giá kết quả môn học.
Chi tiết thông báo xem tại đây.
Hướng dẫn nộp học phí online