logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên hệ Bằng đại học thứ 2 tại khoa tiếng Anh

Căn cứ Quyết định về mức thu học phí hệ Bằng đại học thứ 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội)

Phòng TCKT thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Bằng đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh như sau:
I. MỨC THU

Khóa

Học phí

LPT tốt nghiệp

Tổng số tiền

 

2018_1

9.000.000

800.000

9.800.000

2018_2, 2019_1, 2019_2

9.000.000

 

9.000.000

II. PHƯƠNG THỨC NỘP TIỀN VÀ THỜI HẠN NỘP
Học viên có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chi tiết:

1. Nộp bằng tiền mặt: Học viên làm thủ tục nộp tiền tại Phòng 106 nhà A
2. Nộp chuyển khoản theo thông tin sau:
- Tên TK: Trường Đại học Hà Nội
- Số TK: 21710000044405
- Tại: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Từ Liêm
Yêu cầu khi nộp chuyển khoản: Nội dung chuyển tiền ghi rõ Mã SV, học và tên, khóa học và kỳ nộp tiền
3. Thời hạn nôp tiền:
Từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 28/10/2020

Chi tiết thông báo xem tại đây