logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình – Khoa Tiếng Anh khóa 2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình

Phòng TCKT thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình, Khoa tiếng Anh như sau:
1. MỨC THU

Khóa Các môn học trong kỳ 1 Số tiết học
Tổng số tiền (đ)

2017 Chuyên đề dịch
75
1.500.000
Tổng cộng


1.500.000

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP
Từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 28/10/2020 tại phòng TCKT (P.106 nhà A)
Chi tiết thông báo xem tại đây.