logo
EN
VN

Thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khóa 2020

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình Khóa 2020 như sau:

1. MỨC THU CÁC MÔN:
Học phí thu theo tín chỉ (bao gồm sinh viên đăng ký học lần đầu và học lại:
Học phí = Số tín chỉ đã đăng ký x Mức thu HP mỗi tín chỉ
Cụ thể:
- Các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh: 650,000 VNĐ/ 1 tín chỉ
- Các môn học còn lại: 480,000 VNĐ/ 1 tín chỉ
2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP:
Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 13/11/2020 tại phòng TCKT - P.106 nhà A
Phòng Tài chính-Kế toán kính đề nghị Khoa thông báo và phối hợp đôn đốc sinh viên hoàn thành học phí đúng hạn.
Chi tiết thông báo xem tại đây.