logo
EN
VN

Về việc thu Học phí hệ Chính quy, song ngành khóa 2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí Kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy, song ngành Khóa 2020 như sau:

I. MỨC THU
- Học phí thu theo tín chỉ (bao gồm đăng ký học lần đầu, học lại):
Học phí = Số tín chỉ đã đăng ký x Mức HP mỗi tín chỉ
- Số tiền thừa/thiếu học phí của kỳ 1 được bù trừ vào số tiền phải nộp của HP kỳ 2 năm học 2020-2021
Cụ thể:
A/ Chương trình đào tạo đại trà hệ Chính quy
- Các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 650.000đ/tín chỉ
- Các môn học còn lại: 480.000đ/tín chỉ.
B/ Chương trình đào tạo chất lượng cao hệ Chính quy
- Các môn khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành: 480.000đ/tín chỉ
- Các môn học khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận TN của các ngành CLC ngôn ngữ Hàn Quốc, Trung Quốc: 940.000đ/tín chỉ.
- Các môn học khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của ngành CLC ngôn ngữ Italia: 770.000đ/tín chỉ.
- Các môn học khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, bổ trợ, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của ngành CLC CNTT, QTDV DL và lữ hành: 1.330.000đ/TC
II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIANTHU
A. Hình thức
Thu học phí qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Cầu Giấy theo hình thức online:
Sinh viên lựa chọn 1 trong 4 hình thức sau (Hướng dẫn chi tiết):
1. Thanh toán qua chương trình Smart banking của BIDV (miễn phí)
2. Thanh toán qua website nhà trường (miễn phí)
3. Thanh toán qua hệ thống ATM (miễn phí)
4. Thanh toán tại quầy giao dịch của NH BIDV (NH thu 5.000đ/giao dịch – chưa bao gồm VAT)
Lưu ý:
- Sinh viên phải có số TK mở tại NH BIDV chi nhánh Cầu Giấy
- Số tiền trong TK >= Số tiền học phí phải nộp + 100.000đ (số dư duy trì TK)
B. Thời gian thu
Sinh viên các ngành ngôn ngữ (Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn, TBN, BĐN, Italia, Nga, Trung, Italia), và truyền thông DN dạy bằng tiếng Pháp:
Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 05/03/2021
Sinh viên cácchuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh (TCNH, KT, QTKD, QTDL, QTH, CNTT, TT Đa PT, Marketing, nghiên cứu phát triển):
Từ ngày 08/3/2021 đến hết ngày 12/3/2021
Nhà trường thực hiện việc miễn, giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015. Danh sách sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 căn cứ theo Quyết định công nhận miễn, giảm học phí của Trường.
Sinh viên không đóng đủ học phí sẽ không được thi hết môn, không được tham gia đánh giá kết quả môn học và không được đăng ký môn học cho kỳ tiếp theo.
Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn, TT CNTT phối hợp với Phòng TC-KT thông báo để sinh viên biết và thực hiện đúng thời hạn.
Mọi vướng mắc liên hệ phòng TC-KT để được hướng dẫn giải quyết, số điện thoại liên hệ (trong giờ hành chính): cô Nguyệt 0913.303.208, hoặc PGD BIDV chi nhánh Cầu Giấy: 024 62516148.
Chi tiết thông báo xem tại đây.