logo
EN
VN

Về việc gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ Thông báo số 343&344/TB-ĐHHN ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy, song ngành các khóa 2017, 2018, 2019, 2020

Do thời hạn nộp học phí đã hết nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí với nhà trường. Vì vậy, phòng Tài chính – Kế toán gia hạn thêm thời gian nộp học phí cho Sinh viên tất cả các khóa như sau:
Thời gian gia hạn: Từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 19/3/2021.
Hình thức: Nộp Online qua NH TMCP Đầu tư và PT Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Cầu Giấy
Những sinh viên không đóng học phí sẽ không được thi hết môn, không được đăng ký môn học cho kỳ tiếp theo và không được tham gia đánh giá kết quả môn học.
Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn và Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với phòng TCKT thông báo để sinh viên biết và thực hiện đúng thời hạn.
Chi tiết thông báo xem tại đây.