logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2020-2021 của sinh viên hệ Bằng đại học thứ 2 tại khoa tiếng Anh

Kính gửi: Khoa tiếng Anh
Căn cứ Quyết định về mức thu học phí hệ Bằng đại học thứ 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội)
Phòng TCKT thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Bằng đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh như sau:

I. MỨC THU

Khóa

Học phí

Ghi chú

2018-2, 2019-1, 2019-2

9.000.0002020-1

11.520.000

24 tín chỉ

II. PHƯƠNG THỨC NỘP TIỀN VÀ THỜI HẠN NỘP
Học viên có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chi tiết:
1. Nộp bằng tiền mặt: Học viên nộp tại P.106 nhà A trường ĐH Hà Nội
2. Nộp chuyển khoản theo thông tin sau:
- Tên TK: Trường Đại học Hà Nội
- Số TK: 21710000044405
- Tại: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Từ Liêm
Yêu cầu khi nộp chuyển khoản: Nội dung chuyển tiền ghi rõ Mã SV, họ tên, khóa học và kỳ nộp tiền
3. Thời hạn nôp tiền:
Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 15/4/2021
Phòng Tài chính-Kế toán kính đề nghị Khoa thông báo để sinh viên biết và thực hiện đóng học phí đúng thời hạn.
Chi tiết thông báo xem tại đây.