logo
EN
VN

(PTU) - Dự án VOYAGE- Dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam

Dự án này nằm chuỗi những dự án nâng cao năng lực trong lĩnh vực đào tạo đại học. Đây là các dự án hợp tác xuyên quốc gia được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ đối tác đa phương, giữa các tổ chức giáo dục phát triển tại châu Âu và các trường đại học trên toàn thế giới.
 
Dự án VOYAGE- Dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam đã nhận được tài trợ của Ủy ban Châu Âu để thực hiện trong thời gian từ năm 2015 đến 2018.
VOYAGE- Dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam, được xây dựng với ba mục đích: (1) kết nối sinh viên với khối doanh nghiệp trong và ngoài nước; (2) tạo thêm các cơ hội tiếp cận thị trường lao động tại Việt Nam và Châu Âu cho sinh viên Việt Nam; (3) điều tra nghiên cứu mức độ tương thích giữa các chương trình giảng dạy tại các trường đại học và thị trường lao động và trên cở sở đó tiến hành cải cách trong chương trình giáo dục.

Các bạn sinh viên quan tâm đến dự án hãy làm theo các hướng dẫn sau:
1.     Truy cập trang http://voyage.almalaurea.it
2.     Đăng kí thông tin cá nhân để nhận tài khoản và mật khẩu
3.     Nhận email xác nhận
4.     Truy cập và xây dựng hồ sơ với tài khoản và mật khẩu đã được xác nhận tại http://voyage.almalaurea.it
 
Để biết thêm chi tiết vê dự án vui lòng liên hệ:
Hotline: 0974679977
Sách giới thiệu: xem tại đây