logo
EN
VN

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ THÀY, CÔ VÀ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM

Tới tham dự
HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP
MÃ SỐ: 9220203
NGHIÊN CỨU SINH: NGUYỄN THỊ THU TRANG
ĐỀ TÀI LUẬN ÁN: “La phrase impersonnelle en Français et les moyens d’expression équivalents en Vietnamien: Application pédagogique. // Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và những phương tiện biểu đạt trong tiếng Việt: Ứng dụng trong giảng dạy.”
Thời gian: 8h30’, thứ 6, ngày 19/3/2021
Địa điểm: Phòng 514 – Nhà C – Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng kính mời!
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2021
TM. KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Trưởng Khoa
Đinh Thị Bảo Hương