logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Thông báo về học phí hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo về học phí hệ chính quy năm 2016 chi tiết như sau:

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Tài chính - kế toán]