logo
EN
VN

Hội nghị trực tuyến Khởi động Dự án “Hợp tác trong lĩnh vực công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa các nước Châu Á – RecoAsia”

HANU - Dự án “Hợp tác trong lĩnh vực công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa các nước Châu Á – RecoAsia” triển khai trong giai đoạn 2019 – 2022 là dự án nghiên cứu Erasmus Key Action 2 CBHE do Ủy ban châu Âu tài trợ với sự tham gia của 20 đối tác, trong đó Đại học Tổng hợp Aquila (Italia) giữ vai trò làm điều phối viên chính.

Dự án có 05 đối tác châu Âu gồm: Đại học Tổng hợp Aquila (Italia); Trung tâm CIMEA (Information Centre on Academic Mobility and Equivalence) là Trung tâm công nhận chương trình, văn bằng và chứng chỉ của Italia; Tổ chức Archimedes Foundation, tổ chức độc tập của chính phủ Estonia về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, nghiên cứu và phát triển công nghệ; Đại học LUISS (Italia); Đại học Tartu (Estonia); 15 đối tác Châu Á (từ các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ, Campuchia, Srilanka) và 03 đối tác phối hợp từ các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, ngoài Trường Đại học Hà Nội còn có 02 thành viên tham gia Dự án Reco Asia là Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm công nhận văn bằng (VN-NARIC) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án hướng tới thành lập Trung tâm thông tin quốc gia (National Information Centres) về công nhận và đánh giá văn bằng quốc tế.

Các nội dung hoạt động của Dự án RecoAsia nhằm hỗ trợ và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nhận chứng chỉ, văn bằng quốc gia giữa các cơ sở giáo dục đại học và Trung tâm NARIC của Châu Á với các nước thuộc EU; Tăng cường năng lực và kỹ năng của những người tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá và cấp phát chứng chỉ, văn bằng; Xác định và áp dụng các thông lệ chung giữa các quốc gia Châu Âu, Châu Á và cơ sở giáo dục đại học với sự giúp đỡ của các tổ chức liên quan đến Quy trình Bologna cũng như các quy định được áp dụng bởi các Trung tâm ENIC-NARIC ở Châu Âu và Châu Á. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại châu Âu nên chiều ngày 19/3/2020, hội nghị Khởi động Dự án “Hợp tác trong lĩnh vực công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa các nước Châu Á – RecoAsia” do Đại học Tổng hợp Aquila (Italia) chủ trì đã tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp trực tuyến tại Trường Đại học Hà Nội có Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào cùng các thành viên của Nhà trường tham gia Dự án.

Trước khi hội nghị trực tuyến bắt đầu, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã dành thời gian để trao đổi với các thành viên tham gia Dự án có mặt tham gia Hội nghị trực tuyến tại Trường. Hiệu trưởng đánh giá cao về ý nghĩa, vai trò các mục tiêu Dự án RecoAsia hướng tới. Hiệu trưởng cho biết, Để Dự án đạt được những kết quả tốt nhất, Nhà trường sẵn sàng hỗ trợ các thầy, cô tham gia Dự án về thời gian, vị trí làm việc đồng thời chỉ đạo, quán triệt các thành viên tham gia Dự án cần nêu cao tinh thần làm việc tôn trọng, tuân thủ các quy định, nguyên tắc của nhóm hoặc điều phối viên.

200319 Hoi nghi truc tuyen Khoi dong Du an_01

200319 Hoi nghi truc tuyen Khoi dong Du an_02

200319 Hoi nghi truc tuyen Khoi dong Du an_03

200319 Hoi nghi truc tuyen Khoi dong Du an_04